Arkisto: September 2013

Konservaattorin lainattu työkalupakki

Konservointi on poikkitieteellinen ala, jossa yhdistyvät kulttuuri, luonnontiede sekä käsityötaidot. Työvälineiden hankinnassa ja kehittelyssä joudutaan usein turvautumaan luovuuteen, sillä varsinaisesti konservointivälineisiin keskittynyttä teollisuutta ei juuri ole. Me konservaattorit käytämmekin usein muiden ammattiryhmien, kuten lääkäreiden, kirurgien, hammaslääkäreiden ja kemistien työvälineitä. Tarvitsemme