Konservointi

Konservoinnilla tarkoitetaan kulttuuriperintöön kuuluvien esineiden säilymisen varmistamista eri tavoin. Usein erotetaan toisistaan ennaltaehkäisevä konservointi ja aktiivinen konservointi. Ennaltaehkäisevässä konservoinnissa huolehditaan muun muassa siitä, että esineen säilytysolosuhteet ovat oikeanlaiset eivätkä edistä esineen vaurioitumista. Aktiivisissa konservointitoimenpiteissä esineen kunto vakautetaan ja esineessä olevia vaurioita korjataan. Toimenpiteisiin voivat esineestä riippuen lukeutua muun muassa esineen rakenteen tukeminen, irtoavien osien kiinnittäminen ja esineen puhdistaminen.

Myös restaurointi käsitetään osaksi konservointia. Restauroinnilla vaurioituneen esineen ulkonäköä yhtenäistetään siten, että esineestä tulee ymmärrettävämpi. Restaurointitoimenpiteet voivat olla esimerkiksi vauriokohtien täydennystä tai restaurointimaalausta.

Konservointityön tavoitteena on esineen eliniän pidentäminen ja kaikkien siihen liittyvien arvojen säilyttäminen. Tapauksesta riippuen joillekin esineille riittää pelkkä ennaltaehkäisevä konservointi, esimerkiksi oikeanlaisen säilytyksen suunnittelu, kun taas toiset esineet tarvitsevat laajempia konservointi- ja restaurointikäsittelyitä. Toimenpiteiden laajuus riippuu aina omistajan toiveista ja esineen tarpeista, kuten sen tulevasta käytöstä sekä sen taiteellisesta, historiallisesta ja rahallisesta arvosta.

Käytämme konservointityössämme ensiluokkaisia, stabiileja materiaaleja. Myös materiaalien poistettavuus otetaan huomioon. Työtämme ohjaavat myös konservointialan eettiset periaatteet, joita noudatamme. Näitä periaatteita ovat linjanneet kansainväliset museoalan järjestöt ICOM ja E.C.C.O..

Ota yhteyttä
Kiinnostuitko palveluistamme? Vastaamme kysymyksiinne mielellämme!
info@konservointikilta.fi Tarkemmat yhteystietomme >
Kontakta oss

info@konservointikilta.fi

Målerikonservator Anna Lehikoinen
044 023 0654

Contact us

info@konservointikilta.fi

Paintings conservator Anna Lehikoinen
044 023 0654

Konservointikilta
Sorvaajankatu 9 A
00880 Helsinki
Y-tunnus: 2493742-0

Maalaustaiteen konservaattori
Jenna Parkkila-Mäki
044 244 3951
jenna@konservointikilta.fi

Maalaustaiteen konservaattori
Anna Lehikoinen
044 023 0654
anna@konservointikilta.fi

Maalaustaiteen konservaattori
Kaisa Kannus
Äitiysvapaalla 5.3.2018 lähtien

Esinekonservaattori
Sini Oksanen
044 240 9205
sini@konservointikilta.fi

Esinekonservaattori
Veli-Matti Mursu
044 241 6155
veli-matti@konservointikilta.fi

Tekstiilikonservaattori
Eveliina Holopainen
044 776 5555
eveliina@konservointikilta.fi

Maalaustaiteen konservaattorit
Anna
Konservaattori (AMK)
Lue lisää

Kaisa
Konservaattori (AMK)
Lue lisää

Jenna
Konservaattori (AMK)
Lue lisää
Esinekonservaattorit
Veli-Matti
Konservaattori (AMK)
Lue lisää

Sini
Konservaattori (AMK)
Lue lisää

Tekstiilikonservaattori

Eveliina
Konservaattori (AMK)
Lue lisää
ICOM

E.C.C.O.
Taideteosten ja kehysten konservointi

Konservoimme eri aikakausien taideteoksia, kuten öljyväri- ja akryylimaalauksia sekä maalattuja ja kullattuja puuveistoksia. Tavallisimpia toimenpiteitä ovat hilseilevän maalipinnan kiinnittäminen, repeämien paikkaus, pintalian tai vanhan kellastuneen lakan poistaminen ja lakkapinnan uusiminen. Muita toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi maalauskankaan suoristaminen, vanhojen päällemaalausten poisto, maalinpuutoskohtien kittaus ja restaurointimaalaus.

Konservoimme myös maalausten ja peilien kehyksiä. Kehyksille tehtäviä toimenpiteitä ovat puuttuvien koristeosien täydentäminen, puutoskohtien ja täydennysten restaurointimaalaus ja rakenteen tukeminen esimerkiksi liitoksia liimaamalla. Kullattujen tai metallilehdellä päällystettyjen kehysten puuttuvaa tai kulunutta pintaa voidaan myös täydentää uudella kultauksella tai metalloinnilla.

Esinekonservointi

Konservoimme eri aikakausien ja materiaaliryhmien esineitä. Yleisiä toimenpiteitä ovat kipsi- ja
keramiikkateosten, esimerkiksi veistosten, reliefien ja figuurien puhdistus ja rakenteellinen konservointi
kuten liimaus, tukeminen ja puuttuvien alueiden täydentäminen. Lopuksi tehtävä retusointimaalaus
häivyttää vaurioita.

Tekstiilikonservointi

Konservoimme monipuolisesti eri aikakausilta olevia, eri tekniikoin ja materiaalein valmistettuja tekstiilejä. Yleisimmät konservoitavat tekstiilit ovat mattoja, seinätekstiilejä tai muita sisustukseen liittyviä tekstiilejä sekä pukuja ja asusteita, perinne- ja kirkollistekstiilejä sekä tekstiilitaidetta.