Rut Brykin “Piritta” vuodelta 1954

Rut Brykin kaunis taidekeramiikkalaatta oli vaurioitunut pudotessaan ja hajonnut kolmeen suureen ja yli sataan pienempään palaan. Samalla paljastui, että teos oli jo valmistusvaiheessa syntyneiden pullistumien johdosta kärsinyt laajoja sisäisiä vaurioita. Konservoinnin tavoitteena oli tehdä teoksesta jälleen näyttelykuntoinen.

Konservointitoimenpiteet sisälsivät teoksen sisäisen rakenteen vahvistamisen injektoimalla, irronneiden osien kiinnityksen sekä puutoskohtien täydennyksen ja retusoinnin. Lopputulos on rakenteellisesti kestävä ja stabiili sekä visuaalisesti miellyttävä.

”Piritta” kuuluu Designmuseon kokoelmiin.