Tätä kesää olemme viettäneet nokisissa tunnelmissa. Meidät kutsuttiin alkukesästä hätiin korjaamaan tulipalon jälkiä eräissä toimistotiloissa. Palo oli onneksi pieni ja lyhytaikainen, mutta tiloissa oleville taideteoksille se oli silti aiheuttanut vahinkoa. Kartoitimme teosten kärsimät vauriot ja arvioimme niiden korjauksen kustannukset vakuutusyhtiötä varten. Toteutimme myös teosten konservoinnin.

Varsinainen tulipalo oli etäämmällä teoksista, eivätkä itse liekit osuneet niihin. Savu ja noki olivat kuitenkin tahranneet monia niistä. Monessa taulussa toistui sama ilmiö: ilmavirta oli palon aikana kuljettanut nokea seinää pitkin erityisesti taulun taustapuolelle, ja etupuoli oli säilynyt puhtaampana. Myös kehysten yläpinnoille oli kertynyt paljon nokea.

Nokilian puhdistusta maalauksen pinnasta.

Lähimpänä liekkejä oli ollut joukko herkkiä paperipohjaisia teoksia, muun muassa akvarelleja. Hyvä kehystys oli kuitenkin suojannut niitä. Sammutustöiden aikana seinälle oli roiskunut vettä, joka oli valunut teosten etu- ja taustapuolta pitkin. Itse teokset eivät kuitenkaan olleet kosketuksissa etupuolen lasiin eivätkä taustapahviin, ja ne olivat säilyneet vahingoittumattomina.

Lasin alle kehystetty akvarelli. Nokiset valumajäljet näkyvät lasissa. Kehyksen yläreunan noki irtosi kokeessa kuivapuhdistussienellä.

Samalla kun puhdistimme teoksia noesta ja korjasimme muita pieniä vaurioita, teimme myös ennaltaehkäisevää konservointia. Maalausten taustapuolella olevat kiilat kiinnitettiin, jotta ne eivät irrotessaan aiheuttaisi vaurioita. Lisäksi maalausten taakse kiinnitettiin kevyestä kennomuovilevystä leikatut taustasuojat. Teosten ripustuslaitteet tarkistettiin ja tarvittaessa uusittiin. Tulipaloja ei näillä ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä voi estää, mutta monia muita vahinkoja kyllä.

Kiinnittämättömät kiilat maalauksen taustapuolella

Meidän osuutemme tulipalon jälkien korjaamisessa on nyt tehty. Taideteokset jäävät odottamaan remontin valmistumista ja pääsyä takaisin esille.