Balafoni

Ghanalainen balafoni oli ollut näyttelyssä yleisön soiteltavana demoesineenä. Kaikukoppana toimivat kalebassit soittimen kielien alla olivat täyttyneet pölystä ja roskista, ja yksi niistä oli rikkoutunut. Myös kalvot kalebassien reikien päällä olivat puhjenneet. Kielet oli sidottu edellisellä kunnostuskerralla liian kireälle, ja sidontaan käytetty raakanahka oli katkennut kutistuessaan. Vaurioituneena balafoni ei soinut.

Konservoinnin aikana balafoni puhdistettiin huolellisesti, kalebassit tyhjennettiin ja niiden kiinnitys runkoon tarkistettiin. Kielet irrotettiin ja sidottiin uudelleen. Rikkoutunut kalebassi liimattiin, täydennettiin ja retusoitiin kevyesti. Puhjenneiden kalvojen tilalle valmistettiin uudet. Esineeseen lisätyt materiaalit valittiin Afrikassa käytettyjen materiaalien tapaisiksi. Ne ovat myös poistettavissa.

Konservoituna balafoni soi jälleen oikein ja sen olemus oli eheä. Kun se palautettiin näyttelytilaan, kalebasseille valmistettiin pleksinen suoja uusien vaurioiden ehkäisemiseksi.

Sini konservoi balafonin osana opintojen aikaista työharjoitteluaan. Se kuuluu Royal Albert Memorial Museumin kokoelmiin.