Kipsivalos Jussi Mäntysen teoksesta ”Orkidea”

Tämä herkkä kipsiveistos on valos Jussi Mäntysen teoksesta Orkidea.

Hirvenvasan toinen korva oli murtunut, ja teos oli vuosikymmenien aikana kolhiintunut. Pinnan patinointi oli osittain kulunut pois.

Korvan osat liimattiin paikoilleen, ja pienet puutoskohdat ja kolhut täydennettiin modernein materiaalein. Täydennetyt alueet ja pintakäsittelyn puutokset häivytettiin retusointimaalauksella.

Yhtenäinen pinta selkeyttää kolmiulotteisen muodon sellaiseksi kuin se on alkujaan tarkoitettu.

Hirvenvasan konservointikertomukseen voit tutustua tarkemmin blogissa.

Teostiedot saatu asiakkaalta. Konservointikilta osk ei ota kantaa tietojen oikeellisuuteen.