Kipsiveistospari

Puttomaista pikkupoikaa esittäviä kipsiveistoksia on kaksi, ja noin sadan elinvuotensa aikana ne olivat kärsineet hyvin samanlaisia vaurioita. Kummankin veistoksen kaula oli murtunut, mikä on ihmistä esittävissä veistoksissa hyvin tavallista. Ongelmia aiheuttivat lisäksi päällekkäiset rikkoutuneet maalikerrokset ja pinnan likaantuminen.

Koska kaulan rakenteellisissa vaurioissa oli akuutti etenemisriski, konservointi aloitettiin niiden liimauksella ja täydennyksellä. Myös kipsipinnasta irronneet maalikerrokset vaativat paikoin kiinnitystä, ettei maalia menetettäisi lisää. Kun rakenne ja maalipinta olivat stabiilit, veistokset puhdistettiin huolellisesti. Lopuksi maalinpuutosalueet ja täydennykset retusointimaalattiin ympäristöönsä sopiviksi.

Konservoinnin lopputuloksena veistospari oli jälleen eheä ja edustava, eikä niiden säilymisestä tarvitse enää olla huolissaan. Pikkupojat pääsivät takaisin omistajalleen vähintään yhtä hienoina kuin ne olivat hänen lapsuudessaan olleet.