Kullattu peilinkehys

Suurikokoinen peili oli pudonnut seinältä ripustuksen pettämisen vuoksi. Peilinkehyksen alaosat olivat pahoin vaurioituneet.

 Rikkoutuneita puuosia sekä heiluvia ornamenttiosia tuettiin liimalla. Tallella olevat puu- ja koristeosien irtopalat liimattiin takaisin paikoilleen. Alaosan auennutta puuliitosta ei ollut mahdollista puristaa kiinni, joten liitoskohta täytettiin liimaamalla sen sisään uutta puuta.

 Vaurioituneisiin koristeosiin tehtiin kittitäytöt. Kittaukset ja pintakäsittelyn puutoskohdat restauroitiin lehtikullalla ja osittain restaurointiväreillä.

 Kehykseen kiinnitettiin uudet ripustuskoukut ja -vaijeri, jotta vahinkoa ei enää pääsisi tapahtumaan.