Qing-vaasi

Kiinan viimeiselle keisaridynastialle ajoitettu posliinivaasi oli restauroitu jossain vaiheessa elinkaartaan. Restaurointi oli hieman ylimalkaisesti tehty ja siinä käytetyt materiaalit muuttuneet ikääntyessään epästabiileiksi. Kaulan alueen liimaus oli pettänyt, jolloin muutama suurempi pala pääsi irtoamaan. Loput liimatut palat eivät olleet täysin kohdallaan ja pinnassa oli saumakohdissa runsaita päällemaalauksia. Suuaukon sisäpuoli oli käsitelty epätasaisesti kuultavalla ja nyt kellastuneella maalilla.

 

Konservointikäsittely aloitettiin purkamalla ja poistamalla restauroinnit. Irtopalat liimattiin nyt kohdilleen ja puutokset täydennettiin. Suuaukon ja kaulan sisäpuoli maalattiin asiakkaan toivomuksesta mustaksi, mikä vastasi vaasin parin ulkonäköä. Konservoinnin jälkeen vaasin elinkaarta on taas jatkettu kauas tulevaisuuteen.

 

Teostiedot saatu asiakkaalta. Konservointikilta osk ei ota kantaa tietojen oikeellisuuteen.