Rut Brykin taidekeramiikkalaatta

Rut Brykin neliönmuotoinen taidekeramiikkalaatta oli rikkoutunut pudotessaan. Teos oli onneksi haljennut siististi kahtia, joten osia ei ollut kadonnut. Myös Brykille tyypillisesti upean sävyinen lasite oli kärsinyt vain vähän.

Laatta liimattiin ja pienet puutoskohdat täydennettiin. Täydennysalueet retusointimaalattiin ja viimeisteltiin säätämällä niiden kiiltoaste vastaamaan ympäröivän lasittamattoman keramiikan ja lasitteen kiiltoa.

Huolellisen konservoinnin läpikäynyt laatta palasi omistajalleen edustuskunnossa.

 Teostiedot saatu asiakkaalta. Konservointikilta osk ei ota kantaa tietojen oikeellisuuteen.